Zdalne filtrowanie

Barracuda Web Security Agent

Barracuda Web Security Agent (WSA) to narzędzie, które instalowane jest komputerach na zdalnych, niepodłączonych do firmowej sieci. Dzięki Web Security Agent, cały ruch internetowy na komputerach zdalnych będzie w pełni transparentnie filtrowany przez centralne urządzenie Barracuda Web Filter. Daje to pewność i gwarancję, że reguły dotyczące przeglądanych stron www, stosowane wewnątrz firmy, będą również aktywne dla użytkowników i komputerów pracujących zdalnie poza główną lokalizacją firmy.

 

Barracuda Web Security Agent może być konfigurowany centralnie. Po instalacji i wprowadzeniu na komputer użytkownika zdalnego jest on całkowicie odporny na manipulację. Umożliwia to organizacjom prowadzenie pełnej polityki bezpieczeństwa, odnoszącej się do całego ruchu Internetowego, w lokalnych i rozproszonych placówkach. Nie wymaga to inwestowania w dodatkowe rozwiązania.

Nasi wybrani klienci