Tworzenie zaawansowanych reguł

Szczegółowe reguły w Barracuda Web Filter

Reguły mogą mieć różne zastosowanie wobec różnych grup wewnątrz Twojej firmy, Barracuda Web Filter wspiera szczegółowe zastosowanie reguł pod względem grupy, użytkownika, adresu IP lub reguły opartej na ramach czasowych.

Wśród najpopularniejszych funkcji filtrowania stron przez Barracuda Web Filter znajdziemy:

  • Domyślne reguły dotyczące gości i użytkowników
  • Wyjątki od reguł dotyczących użytkowników i grup
  • Integracja z serwerami katalogowymi LDAP
  • Integracja z kontrolerem domeny Windows
  • Lokalni użytkownicy i grupy
  • Integracja ze środowiskiem terminalowym
  • Grupy adresów sieciowych IP
  • Reguły ostrzeżeń
  • Wyjątki w regułach oparte na ramach czasowych

Filtr stron www Barracuda Web Filter został zaprojektowany z myślą o łatwej implementacji. Dzięki dostępnym domyślnie skonfigurowanym regułom, nawet firmy, dla których nowością jest filtrowanie stron www, mogą łatwo i szybko zacząć korzystać z tego typu rozwiązania. Firmy z większymi wymaganiami filtrowania treści mogą skorzystać z zaawansowanych funkcji tworzenia reguł i wyjątków oraz pełnej integracji z firmową infrastrukturą sieciową.

Nasi wybrani klienci